Medezeggenschapsraad

Goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van school én ouders. We proberen ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Samen met ouders willen we denken over en werken aan ons onderwijs. Inspraak/betrokkenheid kan via de MR, het inspraakorgaan tussen school, ouders en bestuur. 

 

De MR heeft twee geledingen: een oudergeleding en een leerkrachtengeleding.
Namens de ouders nemen momenteel deel aan de MR: Frederique Funken en Eveline Mestron.
Namens de leerkrachten nemen momenteel deel aan de MR: Claudia Prins en Ton de Reuver.