Ouderparticipatie

Binnen het onderwijs nemen ouders een belangrijke plaats in.
Mede door de inzet van de ouders van onze school maken we een heleboel extra's mogelijk. Voor de school, dus voor onze kinderen!
Hulp is o.a. nodig bij:
handvaardigheid
het begeleiden van excursies
begeleiden bij sport- spel en feestactiviteiten
het schoonmaken van meubilair en materiaal

Klassenouders
Onze school kent het systeem van klassenouders.
Iedere klas wordt vertegenwoordigd door een of twee ouders. De inzet van de klassenouder is vooral praktisch: helpen bij activiteiten in de klas, het mee-organiseren van festiviteiten, vieringen in de klas etc. De klassenouder vormt voor de leerkracht het vaste aanspreekpunt als ouderhulp in de klas nodig is. De klassenouder regelt vervolgens dat ouders worden ingeschakeld en zorgt ook voor de juiste informatie bij de activiteiten. Wil je meer weten over de rol van klassenouder of wil je klassenouder worden? Informeer bij de leerkracht van je kind of de klassenouder van de groep.

Onze school heeft verschillende commissies bestaande uit ouders:
feestcommissie
onderhoud van de schooltuin
Wil je je aansluiten bij een van deze commissies? Informeer bij een van de leden.