Ons onderwijs

Onderwijsaanbod: Onze speerpunten zijn talent, structuur en toekomst. Deze speerpunten geven richting aan ons onderwijsaanbod. 

In de periode waarin de kinderen bij ons op school zitten, ontdekken zij hun eigen talent. Hierbij gaat het niet zozeer om waar een kind goed in is, of in uitblinkt. Het gaat om activiteiten waar een kind blij van wordt. Door dit te ontdekken en belangrijk te maken, worden kinderen meer weerbaar en veerkrachtig. Doordat kinderen vooral benaderd worden in hun eigen talent, ontstaat er energie en beweging. Ditzelfde geldt ook voor de medewerkers op school, want ook de volwassenen worden benaderd in hun talent. Er wordt gebruik gemaakt van de taal die hiervoor ontwikkeld is door Luk Dewulf (pedagoog). Er loopt een scholingstraject voor het team. Meer informatie leest u op: https://www.kindertalentenfluisteraar.com/. 

Kinderen ontwikkelen bij ons op school hun digitale geletterdheid. Dit heeft een vaste plek gekregen in ons onderwijsaanbod. Er worden lessen gegeven waarin kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen binnen de vier domeinen van digitale geletterdheid; informatievaardigheden, computational thinking, ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Deze nieuwe vaardigheden worden ook geïntegreerd aangeboden in bijvoorbeeld onze wereldoriëntatie projecten. 

Het onderwijs op Kockenest wordt verzorgd in heterogene groepen. De kinderen leren van en met elkaar. Momenteel zijn er 4 groepen; groep 1/2 , groep 3/4 , groep 5/6 en groep 7/ 8. 

Er wordt goed gekeken naar de onderwijsbehoefte van ieder kind. Wij verzorgen maatwerk door kleine instructiegroepen te vormen zodat ieder kind op zijn of haar eigen niveau instructies volgt. 

We dragen samen zorg voor de school. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun omgeving. De Kanjertraining is hierbij ondersteunend. 

De gymlessen en de lessen beeldende vorming worden bij ons verzorgd door een vakdocent. Deze lessen hebben een belangrijke plek in ons onderwijsaanbod en door de inzet van vakdocenten is de kwaliteit hoog. 

Voor meer informatie over het onderwijsaanbod, onze visie en organisatie binnen de school, kunt u de schoolgids raadplegen.